Ikony pro den: 16. 1. (3. 1.)

30. NEDĚLE PO 50nici;  neděle před Bohozjevením

Tři mládenci v babylonské peci ohnivé
Základní velikost
Větší velikost
Prorok Daniel
Základní velikost
Větší velikost
Král David, žalmista
Základní velikost
Král David, žalmista (Kizhi, mon. Karelia, Rusko)
Základní velikost
Král David (fragment fresky, Řecko; 16. stol.)
Základní velikost
Patrarcha Abraham (Athos, mon. Stavronikita)
Základní velikost

Předsvátek Bohozjevení. Pror. Malachiáš (400 př.Kr.); mč. Gordij Kappadokijský, setník (4. st.) • Mč. Irína; sv. Pavla, panna; sv. Jenovefa (Genevieve), panna (512)

Святой пророк Малахия
Základní velikost
Sv. Genevieve (Jenovefa)
Základní velikost
Sv. Genevieve (Jenovefa)
Základní velikost
Větší velikost
Muč. Gordij Kappadokijský, setník
Základní velikost
Větší velikost
Muč. Gordij Kappadokijský, setník
Základní velikost
Větší velikost
Pror. Malachiáš
Základní velikost
Větší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.