16/259

Pravoslavný kalendář


16. leden 2022 (neděle)

3. leden (církevní kalendář)


30. NEDĚLE PO 50nici;  neděle před Bohozjevením

hlas 5. — 2.Tim 4,5–8; Mar 1,1–8 (neděli před Zjevením)


Předsvátek Bohozjevení. Pror. Malachiáš (400 př.Kr.); mč. Gordij Kappadokijský, setník (4. st.) • Mč. Irína; sv. Pavla, panna; sv. Jenovefa (Genevieve), panna (512)


»Počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího… On vás bude křtít Duchem Svatým.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu