Ikony pro den: 15. 1. (2. 1.)

Předsvátek Bohozjevení. Svt. Silvestr, papež římský (+ 335); Malý svátek ct. Serafím Sarovský, divotvorce (+ 1833; 2. nalezení ostatků 1991) • Svt.mč. Theogen, ep. parijský (+ 320); svt. Kosma, patriarcha konstantinopolský (+ 1081)

Ct. Serafím Sarovský
Základní velikost
Větší velikost
Ctihodný Serafím, sarovský divotvorec
Základní velikost
Větší velikost
Ct. Serafím Sarovský (ikona zač. 20. stol.)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (známý obraz světce klečícího na kameni)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský
Základní velikost
Ukradení svatých ostatků ct. Serafíma Sarovského, rozvrácení a zničení monastýru Sarovského monastýru; po bolševické revoluci v r. 1917)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (na tomto unikátním portrétu je světec zobrazen relativně mladý)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (ikona s výjevy ze života světce)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (modlící se 1000 dnů a nocí na kameni)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (odchází do pustiny)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (spravedlivá končina)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (krmí medvěda)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský (v pozadí Sarovský monastýr)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský, divotvorec (dole je kousek látky, možná relikvie)
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský, divotvorec
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský, divotvorec
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský, divotvorec
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský, divotvorec
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský, divotvorec
Základní velikost
Святитель Сильвестр, папа Римский
Základní velikost
Праведная Иулиания Лазаревская, Муромская
Základní velikost
Ct. Serafím Sarovský, divotvorec (r. 1903, Státní muzeum dějin náboženství, St. Peterburg)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Svt. Silvestr, papež římský
Základní velikost
Větší velikost
Svt. Silvestr, papež římský
Základní velikost
Větší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.