Ikony pro den: 17. 9. (4. 9.)

Svt.mč. Vavylos, ep. Velké Antiochie (s ním tři děti a matka jejich Christodula) (+ 251); sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš (+ 1531 př.Kr.) • Mč. Hermína, dcera ap. Filipa (+ 117)

Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš
Základní velikost
Největší velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš (monastýr sv. Kateřiny na Sinaji, 13. stol.)
Základní velikost
Největší velikost
Pror. Mojžíš před neshořívajícím keřem (monastýr sv. Kateřiny na Sinaji, 13. stol.)
Základní velikost
Největší velikost
Prorok Mojžíš
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš
Základní velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš (monastýr sv. Kateřiny na Sinaji, 13. stol.)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Pror. Mojžíš a Áron
Základní velikost
Největší velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš
Základní velikost
Největší velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš
Základní velikost
Největší velikost
Starozákonní proroci
Základní velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš (monastýr sv. Kateřiny na Sinaji)
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš (hořící keř - předobraz přesv. Bohorodice)
Základní velikost
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš (hořící keř - předobraz přesv. Bohorodice)
Základní velikost
Святитель Митрофан, епископ Воронежский
Základní velikost
Преподобномученик Парфений, игумен Кизилташский
Základní velikost
Пророк Моисей
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.