Ikony pro den: 16. 9. (3. 9.)

Svt.mč. Anthimos, ep. nikomedský (a s ním diakon Theofil, Dorothej, Mardonij, Migdonij, Petr, Indis, Gorgonij, Zinon a Domena, panna a Euthimij) (+ 302); ct. Theoktist, postník (spolupostník Velikého Euthimia) (+ 467) • Sv. Thiba, diakonisa (1. st.); mč. Basilissa Nikomédská (+ 309); bl. Jan, divotvorce rostovský (+ 1580)

Святая Фива диакониса
Základní velikost
Священномученик Анфим, епископ Никомидийский, и с ним Феофил диакон, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис, Горгоний, Зинон, Домна дева и Евфимий
Základní velikost
Преподобный Евфимий Великий
Základní velikost
Блаженный Иоанн Власатый, Милостивый, Ростовский
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.