Právní ustanovení ohledně obrazových materiálů uveřejněných v doméně "kalendar.or.cz"

1.) Nepravoslavní lidé si mohou jakýkoliv materiál stáhnout a použít výlučně pro svou osobní potřebu. Vylučuje se jejich komerční použití či jiné zveřejnění (na internetu či tiskem apod.) bez předběžného projednání a písemného souhlasu majitele domény "kalendar.or.cz".

2.) Pravoslavní v kanonické jednotě s naší pravoslavnou církví si mohou jakýkoliv materiál stáhnout a použít pro vlastní potřebu. Mohou jej vystavit na svých webových stránkách, používat při přednáškách a osvětové činnosti (prosíme v případě uveřejnění na internetu uvést odkaz na zdroj a připojit poznámku o ochraně autorských práv). Použití těchto materiálů při tisku (v knihách, na plakátech, pohlednicích apod.) povolujeme, avšak nutný je náš předběžný souhlas a specifikace, jakých materiálů se povolení týká. (Pokud se vaše žádost bude týkat materiálu, na který nemáme autorská práva, odkážeme vás na jejich držitele.)

Kontakt:

(Pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).
nebo telefonní číslo: 567309264


Pro webmastery

Pokyny pro pravoslavné webmastery, kteří si přejí umístit na svých stránách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni dle pravoslavného kalendáře.
Ukázka, jak může být vložena každodenně se obnovující kalendářní informace na vaši webovou stránku, je k vidění např. na www.pravoslavi.cz nebo www.orthodoxia.cz (obojí bez biblického čtení; denní kalendář i s odkazem na denní čtení z Nového zákona můžete vidět např. na www.ambon.or.cz).
Pravidla pro použití informací, dat a souborů z domény "kalendar.or.cz"

Tato data je možno umístit pouze na pravoslavných webových stránkách. Pouze na těchto stránkách smí být umístěn script zobrazující data z výše uvedeného zdroje.

Je zakázáno data a skript používat na takovém webu, který:

(Toto právní ustanovení bylo kompletně a přesně převzato z oficiálního kalendářního serveru Moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve; pozn. českého provozovatele.)

Princip fungování

Používá se java-script na vašem webu, který spolupracuje s programem "day.pl" na webu "kalendar.or.cz". Stačí, abyste umístili na vaší stránce do jejího html kódu jeden nebo více řádků s java-scriptovým kódem. Při prohlížení vaší stránky ve webových prohlížečích (např. Firefox, Chrome, Explorer, Opera atd.) spouští java-script z vaší stránky program na serveru "kalendar.or.cz", který shromáždí informace o aktuálním dni a výsledek jeho práce je dodán na odpovídající místo na vaši stránku. Tato jednoduchá metoda je dostupná jakémukoliv webmasteru a nepředpokládá žádné požadavky na váš server.

Níže jsou uvedeny technické podrobnosti a různé možnosti implementace java-scriptového kódu do vašeho webu.
kalendar.or.cz API

Skript day.pl lze použít v módu HTML či JavaScript; výchozí mód je HTML, v něm skript generuje kompletní HTML stránku odpovídající aktuálnímu či danému dni. Datum lze nastavit několika možnými kombinacemi parametrů:

Příklad: http://www.kalendar.or.cz/day.pl?date=20110220 zobrazí stránku pro 20. 2. 2011.


V JavaScript režimu skript pracuje, dostane-li v URL parametr output=js - pak místo HTML stránky zobrazí JavaScriptový kód, skrze který si může webmaster do své stránky vložit různé kalendářní údaje ve formátu dle své libosti.

V JavaScript režimu je z historických důvodů výchozí kódování výstupu CP1250; parametrem enc=utf8 lze přepnout kódování na UTF-8.

Datum lze nastavovat stejně jako v HTML módu, bez dalších parametrů výstup odpovídá aktuálnímu dni.

JavaScriptový kód naincludujte ve Vaší stránce pomocí tagu script. Kód poskytuje následující funkce:

Příklad použití - vypíše jednoduše formátované všechny dostupné informace o dni:

	<script language="Javascript" src="http://kalendar.or.cz/day.pl?output=js"></script>
	<table align="center" cellspacing="15"><tr><td align="center" valign="top">
		<script language="Javascript">print_icon();</script>
	</td><td valign="top">
		<p>Dnes je <script language="Javascript">print_dayofweek();</script>,
			<b><script language="Javascript">print_civil_date();</script></b>
			(<script language="Javascript">print_church_date();</script>
			 juliánského církevního kalendáře)</p>
		<p><small><script language="Javascript">print_static_cteni();</script></small></p>
		<p><script language="Javascript">print_dynamic_reg_info();</script>
			<big style="color: red"><script language="Javascript">print_dynamic_feast_info();</script></big>
			<br/>
			<i><script language="Javascript">print_dynamic_feast_cteni();</script>
			   <script language="Javascript">print_dynamic_reg_cteni();</script></i></p>
		<p><small><script language="Javascript">print_static_svati();</script></small></p>
            <p><small><script language="Javascript">print_dynamic_citat();</script></small></p>
	</td></tr></table>

Rozhraní skriptu pro pokročilé uživatele:

Zpět na úvodní stránku kalendáře