Ikony pro den: 19. 3. (6. 3.)

3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Uctívání svatého Kříže
Základní velikost
Ukřižovaný
Základní velikost
Ukřižovaný
Základní velikost

Sv. 42 mč. ammorejští musulmany zabití (Konstantin, Aetij, Theofil, Theodor; Melissen, Kallistos, Vasoj a dal.) (+ 845)Nalezení Uctívaného Kříže a Hřebů svatou císařovnou Helenou v Jerusalemě (326). Ct. Arkadij Kyperský a učedníci jeho; mč. Julián a Ebbulos (+ 361); ct. Jov, ve schimě Iisus Anzerský (+ 1720). Ikony Boží Matky: Čenstochovská, Šostakovská a „Blahodatné nebe“. (Den pokání Rusů za zřeknutí se cara; v r. 1917)

Sv. císař Konstantin a Helena, jeho matka (a Agafie)
Základní velikost
Čenstochovská ikona Matky Boží
Základní velikost
Ченстоховская икона Божией Матери
Základní velikost
Икона Божией Матери, именуемая "Благодатное Небо"
Základní velikost
Шестоковская, или Шелтомежская, икона Божией Матери
Základní velikost
42 святых мученика в Амморее: Константин, Аетий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и прочие с ними
Základní velikost
Větší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.