Ikony pro den: 15. 5. (2. 5.)

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)

Ke 4. neděli paschální - o uzdravení mrtvicí raněného
Základní velikost
Větší velikost
O zázraku uzdravení ochrnulého u Ovčí brány
Základní velikost
Větší velikost
Neděle o uzdravení mrtvicí raněného
Základní velikost
Větší velikost
4. ned. paschální - o mrtvicí raněném (u ovčí koupele) - miniatura rukopisu
Základní velikost
4. ned. paschální - o mrtvicí raněném (u ovčí koupele)
Základní velikost
Větší velikost

Významný svatý Svt. Athanasios Veliký, patriarcha alexandrijský (+ 373) • Spr. Tabitha (1. st.). Malý svátek Přenesení ostatků Borise a Glěba, po křtu Romana a Davida (1072 a 1115); ap.rovn. Boris, kníže bulharský, po křtu Michal, později mnich (+ 907); svt. Athanasij III., patriarcha cařihradský, lubenský divotvorce (+ 1656)

Svt. Athanasios Veliký, patriarcha alexandrijský
Základní velikost
Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский
Základní velikost
Svt. Athanasios Veliký, patriarcha alexandrijský
Základní velikost
Svt. Athanasios Veliký, patriarcha alexandrijský
Základní velikost
Благоверный князь Глеб
Základní velikost
Svt. Cyril a Athanáš Veliký, patriarchové alexandrijští
Základní velikost
Святитель Афанасий Сидящий, Константинопольский, Лубенский, патриарх
Základní velikost
Благоверный князь Борис
Základní velikost
Святой мученик Аврамий Болгарский
Základní velikost
Mučedníci knížata Boris a Glěb
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.