Ikony pro den: 5. 5. (22. 4.)

Světlá středa
Sbor ctihodných Otců asketů na svaté hoře Sinaj, kde sestoupil Bůh
Není půst

Ct. Theodor Sykeot, ep. anastasiopolský (+ 613) • Ap. Nathanael, Lukáš, Kliment (1. st.); ct. Vitalij (+ 609); přenesení ostatků zbožného knížete Vsevoloda (po křtu Gabriele)

Svatý evangelista Lukáš
Základní velikost
Větší velikost
Апостол Варфоломей
Základní velikost
Преподобный Виталий Александрийский
Základní velikost
Благоверный князь Всеволод Псковский
Základní velikost
Апостол и евангелист Лука
Základní velikost
Apoštolé ze Sedmdesáti: Lukáš (evangelista) a Simeon, světitelé mučedníci
Základní velikost
Lukáš Evangelista (napsal první ikonu Matky Boží)
Základní velikost
Lukáš Evangelista. Apoštol ze Sedmdesáti, mučedník
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.