Ikony pro den: 14. 8. (1. 8.)

Významný svatý Vynášení uctívaných dřev životodárného Kříže Pána. Svatých sedm muč. Makabejských: Abim, Antonín, Hurij, Eleazar, Eusebon, Alim, Marcell a matka jejich Solomonie a učitel jejich Eleazar (+ 166 př.Kr.)Svátek nejmilostivějšího Spasitele a přesv. Bohorodice. Památka pokřtění Rusi (988)

Vynášení uctívaných dřev životodárného Kříže Pána.
Základní velikost
Větší velikost
Vynášení uctívaných dřev životodárného Kříže Pána.
Základní velikost
Větší velikost
Svatých sedm muč. Makabejských
Základní velikost
Větší velikost
Svatých sedm muč. Makabejských
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Мученица Соломония Маккавей
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.