Ikony pro den: 2. 8. (20. 7.)

8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců

Střední svátek / Svatý slavný prorok Eliáš (9. st. př. Kr.) • Spr. Áron, první kněz (16. st. př.Kr.)

Prorok Eliáš na poušti
Základní velikost
Bohavidoucí prorok Eliáš Tišbejský
Základní velikost
Větší velikost
Sv. prorok Eliáš (život, freska)
Základní velikost
Prorok Eliáš
Základní velikost
Větší velikost
Prorok Eliáš na ohnivém voze (nanebevzetí sv. Eliáše) (detail ikony)
Základní velikost
Prorok Eliáš na ohnivém voze (nanebevzetí sv. Eliáše)
Základní velikost
Prorok Eliáš na ohnivém voze (nanebevzetí sv. Eliáše)
Základní velikost
Prorok Eliáš na ohnivém voze (nanebevzetí sv. Eliáše)
Základní velikost
Starozákonní prorok Eliáš
Základní velikost
Prorok Eliáš na ohnivém voze (nanebevzetí sv. Eliáše)
Základní velikost
Prorok Eliáš na ohnivém voze (nanebevzetí sv. Eliáše)
Základní velikost
Prorok Eliáš na poušti
Základní velikost
Větší velikost
Svatý slavný prorok Eliáš
Základní velikost
Větší velikost
Prorok Eliáš na poušti (Jaroslavl, kon. 14. stol.)
Základní velikost
Největší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz (část ikony)
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz (řecká ikona)
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Největší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz a prorok
Základní velikost
Áron, první kněz (kirillo-belozerský)
Základní velikost
Větší velikost
Áron, první kněz (bratr Mojžíšův)
Základní velikost
Áron, první kněz
Základní velikost
Пророк Илия
Základní velikost
Prorok Eliáš
Základní velikost
Преподобный Авраамий Галичский, Чухломской
Základní velikost
Афанасий Брестский
Základní velikost
Prorok Eliáš
Základní velikost
Největší velikost
Prorok Eliáš (kon. 14. nebo zač. 15. století)
Základní velikost
Největší velikost
Prorok Eliáš
Základní velikost
Větší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.