Ikony pro den: 13. 1. (31. 12.)

Významný svatý Opuštění svátku Narození. Ct. Melánie Římanka (služba Melanii se zpívala včera) (+ 439) • Ct. Gelasios Palestýnský (5. st.); spr. Abgar, král edeský; svt. Petr Mohila, metrop. kyjevský (1646); svt. mč. Michail, presbyter (1937); svt. Dositej Vyznavač, metrop. záhřebský (misionář v ČSR) (+ 1945)

Ct. Melánie Římanka
Základní velikost
Svt. Dositej, metropolita záhřebský, vyznavač (misionář v ČSR; foto z r. 1921)
Základní velikost
Větší velikost
Svatý vladyka Dositej (Vasić) metropolita záhřebský, vyznavač srbský a obnovitel svatého pravoslaví u nás
Základní velikost
Svt. Dositej, metrop. záhřebský
Základní velikost
Svt. Dositej, metropolita záhřebský, vyznavač (misionář v ČSR)
Základní velikost
Ct. Melánie Římanka (miniatura minologia Basila II. Konstantinopol, 985; nyní vatikánská knihovna Řím)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.