258/135

Pravoslavný kalendář


14. září 2021 (úterý)

1. září (církevní kalendář)


Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
1.Tim 2,1–6; Luk 4,16–22 (novoletí)


Malý svátek Začátek nového církevního roku (7530 od stvoření světa). Ct. Simeon Sloupník (a matka jeho Marta) (+ 459 a 428)Sbor přesv. Bohorodice (arménský); mč. Aithal; mč. 40 žen postnic a mč. Ammun, diakon, učitel jejich (5. st.); mč. Kallistos, Euod, Hermogen (bratři); ct. Drithelm Britský (+ 700); spr. Jozue Navin (16. st. př.Kr.)Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu