220/105

Pravoslavný kalendář


7. srpen 2022 (neděle)

25. červenec (církevní kalendář)


8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců

hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22

Je-li půst, povoleno víno a olej


Významný svatý Zesnutí spr. Anny, matky přesv. Bohorodice • Svaté ženy – Olympiada, diakonisa (+ 409) a Eupraksie, panna (+ 413); mč. Sanktus, Mattur, Attala, Blandina, Bible, Vitta, Epagatha, Pontinus, Alexandr a druzí (+ 177); Významný svatý ct. Makárij, želtovodský divotvorce (+ 1444); ct. Theodora ze Sihly (Bohdana Karpatská, dle rumun. kalend.) (Den kanonizace 1997; + zač. 18. stol.). Památka 5. všeobecného sněmu (553)


Vzal Ježíš pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal; dal učedníkům chleby, a učedníci zástupům.
I jedli všichni a nasytili se… bylo jich asi pět tisíc mužů, kromě žen a dětí.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu